Επιστροφή Προϊόντων

Οποιαδήποτε επιστροφή προϊόντων γίνεται δεκτή μόνο και εφόσον το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, η συσκευασία του προϊόντος δεν έχει ανοιχτεί ή αποσφραγισθεί, δεν είναι λερωμένη ή αλλοιωμένη, ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση πέραν της αρχικής του.

Α) Επιστροφή λανθασμένου προϊόντος

Σε περίπτωση που το προϊόν που σας παραδοθεί είναι λανθασμένο (δηλαδή δεν είναι το προϊόν της παραγγελίας σας) μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρία Dermacon και το Τμήμα Παραγγελιών, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του, στο τηλέφωνο 2106777540 ή στο info@murad.com, ώστε να προγραμματιστεί η παραλαβή του λανθασμένου προϊόντος με έξοδα που θα επιβαρύνουν την εταιρία, και να συμφωνηθεί ή επιστροφή αντιτίμου (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής ή αντικαταβολής) ή η αποστολή του σωστού προϊόντος.

Β) Δικαίωμα υπαναχώρησης

Σύμφωνα με το νόμο περί προστασίας καταναλωτή (Ν. 2251/1994) έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε το προϊόν εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του στην διεύθυνση: Dermacon, Δελφών 5 & Κηφισίας, 15233, Χαλάνδρι, Αθήνα, υπ’ όψιν τμήματος παραγγελιών. Για να πραγματοποιήσετε επιστροφή προϊόντος, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ακολουθήσετε τη διαδικασία επικοινωνίας που περιγράφεται παραπάνω στην παράγραφο (α) ώστε να γίνει δεκτό το αίτημα σας και να συμφωνηθεί ο τρόπος επιστροφής του αντιτίμου.  Σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής ή αντικαταβολής.  Το προϊόν δεν θα πρέπει να έχει αλλοιωθεί και θα πρέπει να συσκευαστεί με τρόπο ώστε να μην αλλοιωθεί η συσκευασία του ή το ίδιο το προϊόν κατά την αποστολή του. Σε κάθε περίπτωση, τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον πελάτη. Σας συνιστούμε να επιστρέψετε το προϊόν με συστημένο δέμα με δηλωμένη αξία την πραγματική αξία του προϊόντος, έτσι ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο κλοπής, ζημιάς ή απώλειας του δέματος σας.